Thứ hai, 05/12/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS XUÂN ĐÌNH
 • Trần Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987278698
  • Email:
   trananhtuan-pt@hanoiedu.vn
 • Đặng Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV phục vụ
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0859237690
 • Phạm Đình Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   THPT
  • Điện thoại:
   0917827187
 • Lê Tiến Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   THPT
  • Điện thoại:
   0965270000
 • Nguyễn Quang Thiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   THPT
  • Điện thoại:
   0973178715
 • Đỗ Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV kế toán
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0996569996
 • Hoàng Thủy Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV văn thư
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0399178623
 • Đặng Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV thiết bị-TPTHC
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   037038024
 • Nguyễn Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0975741422