Sunday, 23/01/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS XUÂN ĐÌNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

Kế hoạch số 05/KH-THCSXĐ ngày 15/5/2021 của trường THCS Xuân Đình về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG THCS XUÂN ĐÌNH

 

 

Số: 05/KH-THCSXĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

Xuân Đình,  ngày 15 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022

 

 
  

 

 

          Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học kèm theo; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT;

          Căn cứ Công văn số 492/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2021-2022; Công văn số 1062/UBND-KGVX ngày 08/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2021-2022;

          Căn cứ Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non,lớp 1, và lớp 6 năm học 2021-2022;

          Căn cứ Kế hoạch số 219/KH-PGDĐT ngày 14/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ về việc tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

          Căn cứ kết quả điều tra số trẻ theo độ tuổi trên địa bàn xã Xuân Đình,

          Trường THCS Xuân Đình xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

          A. Mục đích, yêu cầu.

          1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập THCS.

          2. Điều tra chính xác số trẻ theo từng độ tuổi trên địa bàn xã  Xuân Đình, thực hiện tốt việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, và trách nhiệm các bộ phận trong công tác tuyển sinh.

          3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất dạy học, giảm số lượng học sinh trái tuyến, giảm số học sinh /lớp.

          4. Không thực hiện vận động, quyên góp, thu các khoản ngoài quy định trong quá trình tuyển sinh.

          5. Cá nhân chịu trách nhiệm được giao với thủ trưởng, thủ trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với cấp trên trong công tác tuyển sinh.

          B. Tuyển sinh đối với lớp 6 năm học 2021-2022.

          1. Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh dựa trên số liệu điều tra trẻ theo độ tuổi trên địa bàn xã Xuân Đình, đảm bảo số liệu chính xác đảm báo cho công tác phân tuyến.

          2. Căn cứ vào số liệu điều tra trên địa bàn xã, căn cứ tình hình thực tế CSVC, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên tại nhà trường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh và báo cáo lên cấp trên đúng thời gian quy đinh.

          3. Địa bàn tuyển sinh: Theo phân tuyến của UBND huyện.

          4. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020-2021.

          5. Độ tuổi:

          - Học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi (Sinh năm 2010)

          - Những trường hợp đặc biệt:

          +  Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh  khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

          6. Phương thức tuyển sinh.

          - Thực hiện tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp.

          7. Hồ sơ:

          - Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 năm học 2021-2022 theo mẫu đối với các trường hợp tuyển sinh trực tiếp; in phiếu từ hệ thống đối với các trường hợp tuyển sinh trực tuyến.

          - Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc cá hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

          - Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, Thị trấn.

          - Quyết định cho phép học vượt cấp (nếu có)

          8. Thời gian tuyển sinh.

          - Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

          + Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.

          - Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ này 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

          - Lưu ý:

`        + Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận thông báo tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

          + Sau ngày 28/7/2021, nếu trường chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao thì thực hiện báo cáo PGD để xin tuyển sinh trái tuyến và áp dụng từ ngày 30/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021.

          + Nhà trường hoàn thành danh sách trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2021-2022 chậm nhất ngày 03/8/2021.

          9. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng chống dịch covid-19.

          - Căn cứ diễn biến dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tuyển sinh vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch covid-19, Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch covid-19, xây dựng các phương án cụ thể phòng chống dịch.

          C. Phân công trách nhiệm.

          - Hội đồng tuyển sinh nhà trường có trách nhiêm tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến cũng như trực tiếp.

          - Hội đồng tuyển sinh kiểm tra, đối chiếu kỹ hồ sơ học sinh trước khi tiếp nhận.

          - Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm được.

          - Chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất, phân công thành viên hướng dẫn người dân tuyển sinh trực tuyến hoặc trực tiếp.

          - Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường không thu hoặc vận động thu bất cứ khoản thu nào trái quy định.

          - Thực hiện nghiêm túc đúng quy định, quy trình tuyển sinh, hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt đối nếu đã đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

          - Chủ động phối hợp với cơ quan y tế trong việc phòng chống dịch bệnh covid-19. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ y tế.

          - Phân công cán bộ trực tuyển sinh nghiêm túc, sẵn sàng giải quyết mọi vướng mắc của phụ huynh học sinh trong công tác tuyển sinh.

          D. Chế độ báo cáo.

          - Ngày 20/5/2021 Nộp kế hoạch tuyển sinh của nhà trường về Phòng Giáo dục.

          - Ngày 04/8/2021 Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Xuân Đình. Đề nghị Hội đồng tuyển sinh, các bộ phận có liên qua nghiêm túc thực hiện kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT huyện Phúc Thọ;

- Hội đồng tuyển sinh trường;

- Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Thị Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 123
Tháng 01 : 761
Tháng trước : 561
Năm 2022 : 761
Năm trước : 4.183
Tổng số : 4.944